Ik Mascha Narold van Sherry’s Light samen stralen en het Engelen Kracht Centrum vindt jouw privacy en jouw gegevens die je aan mij verstrekt zeer belangrijk, dat dit vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld .

Om je aanvragen voor mijn diensten en gratis content waar onder E-books of video’s of om je bestelling van een van onze producten zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben we je gegevens nodig.

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit Privacy Statement tenzij ik van tevoren jouw uitdrukkelijke en expliciete toestemming hiervoor hebben verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of op een andere manier een vraag aan mij stelt. Alleen als je expliciet toestemming hebt gegeven gebruik ik je emailadres en naam om je onze nieuwsbrieven te sturen met onze gratis en waardevolle informatie en inspiratie.

In dit Privacy Statement deel ik hoe ik die gegevens of informatie die je met ons deelt gebruikt. Dit Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van de informatie die je met mij deelt:

 1. online als je de behorende website bezoekt bij het engelen kracht centrum en sherry’s light samen stralen, namelijk www.engelenkrachtcentrum.nl 
 2. offline als je informatie met ons deelt, bijvoorbeeld als je jouw e-mailadres aan ons geeft op een event of beurs omdat je onze nieuwsbrief of informatie wilt ontvangen of wanneer je een dienst of product offline koopt.

Door de website te bezoeken, ga je akkoord met dit Privacy Statement en de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op mijn website. Ook wanneer je offline gegevens met mij deelt, ga je akkoord met dit Privacy Statement.

Ik sla jouw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. Op mijn website worden de gegevens die je met ons deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar ons verstuurd.

Ik geef je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en delen op geen enkele wijze jouw informatie met derden buiten de partijen die in dit Privacy Statement worden beschreven.

 

welke informatie verzamel ik?

Op mijn website verzamel/ontvang ik twee soorten informatie:

 1. Actief verstrekte persoonsgegevens;

Als je je aanmeldt om de nieuwste blogs en video’s via mijn nieuwsbrief of andere informatie te ontvangen, waaronder het inschrijven op een webinar dan vraag ik je je gegevens met mij te delen, zoals je voornaam, achternaam en e-mailadres.

Ik verzamel geen persoonlijke informatie als je de website bezoekt tenzij je deze vrijwillig zelf met ons hebt gedeeld, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier om nieuwsbrieven en informatie te ontvangen.

Wanneer je een dienst of product aanschaft, vragen we naast je voornaam, achternaam en emailadres ook om je straatadres en telefoonnummer. Heb je een bedrijf wat buiten Nederland is gevestigd, vraag ik ook om je BTW nummer zodat ik de BTW kan verleggen. Je straatadres vraag ik om je factuur netjes op te kunnen maken en om eventuele fysieke producten toe te kunnen sturen. Je telefoonnummer is belangrijk om je persoonlijk te woord te kunnen staan voor support rond de levering van de dienst of het product of om afspraken in te plannen voor het leveren van een van mijn trainingen of diensten.

Ik gebruik voor jouw bestelling altijd een beveiligde betaalomgeving. Om de betaling en facturering mogelijk te maken sturen we jouw betaalgegevens rechtstreeks vanuit onze beveiligde betaalomgeving naar onze Payment Service Provider Mollie en naar ons betalingssysteem woocommerce en Mollie voert voor ons jouw betaling uit. De facturen die je van mij ontvangt worden gemaakt en naar je verstuurd door mijzelf en eventueel op een later tijdstip te bepalen automatisering. We wijzen je erop dat Mollie, en mailchimp voor het gebruik van jouw informatie hun eigen gebruikersvoorwaarden en Privacy Statement hanteren.

 

 1. Persoonsgegevens die om technische redenen automatisch aan ons worden doorgegeven

Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van mijn website automatisch enkele technische gegevens door je computer en apparatuur aan onze computers worden verstrekt, zoals het door jou gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internet browser.
ik gebruik geen cookies op mijn website.

 

Hoe we je gegevens gebruiken

 • we mailen je om de diensten of producten die je hebt gekocht te leveren, zoals , de factuur en online producten of voor email contact. We sturen je als je een product of dienst bij ons hebt gekocht daarna onze nieuwsbrief met updates van de blogs en video’s
 • Ik mail je (als je geen product of dienst hebt gekocht) uitsluitend als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven, mijn nieuwsbrief met updates van de blogs en video’s
 • Ik mail je als je dit expliciet hebt aangevraagd om je de gratis freebie en waardevolle informatie te sturen die je opgevraagd hebt. Hierna zal ik je niet automatisch op mijn maillijst zetten maar je expliciet vragen of je dit wilt waarbij je expliciet toestemming geeft of juist niet
 • Ik gebruik je gegevens om je support en informatie te geven bij onze diensten en producten die je bij mij hebt gekocht.
 • Ik mail je mogelijk ook om je feedback te vragen over mijn producten en diensten
 • Ik mail je om je te informeren over onze diensten en producten .
 • Ik houd hiervoor graag bij wat je eerder bij ons gekocht of aangevraagd hebt zodat ik je niet onnodig lastig valt met informatie die niet aansluit bij jouw interesses of situatie. Dit doe ik alleen als je expliciet toestemming hebt gegeven om mijn nieuwsbrief te ontvangen of een product of dienst bij ons hebt gekocht (cf. punt 1 en 2)

 

De informatie die je gedeeld hebt mag je inzien en aanpassen of laten verwijderen:

Als je je hebt aangemeld op mijn website voor mijn nieuwsbrief of Webinars en andere toffe gratis dingen die ik deel, mail ik je om ervoor te zorgen dat je kunt ontvangen wat ik je beloofd hebt. Ik gebruik hiervoor het mailprogramma Mailchimp. Dat betekent dat mailchimp jouw gegevens ook ontvangt. Ik verwerk deze gegevens voor zolang als je op onze maillijst staat en je hiervoor niet hebt afgemeld of uiterlijk 12 maanden nadat je de laatste mail hebt ontvangen voor een van de gratis trainingen of mails als je daarna niet hebt aangegeven ook mijn hartegroet nieuwsbrief e-mail te willen ontvangen. De gegevens die je aan mij hebt doorgegeven kun je ten allen tijden laten aanpassen door een mail te sturen naar info@engelenkrachtcentrum.nl Je kunt jezelf eenvoudig afmelden voor alle of een deel van de communicatie via de link onderaan elke mail die je van mij ontvangt. Zodra je je hebt afgemeld voor mijn  hartegroet nieuwsbrief, zullen we je gegevens binnen 6 maanden volledig verwijderen. Je kunt je niet afmelden voor communicatie en e-mails die nodig zijn om je aankoopproces te voltooien, anders kan ik (een deel van) de diensten en producten niet aan je leveren en ik kom graag na wat ik beloof!

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht de toestemming voor het verwerken van je gegevens die je mij hebt gegeven weer in te trekken. Stuur als je dat wilt een email naar info@engelenkrachtcentrum.nl Tot slot wijs ik je erop dat je het recht hebt een klacht in te dienen over de verwerking bij de autoriteit persoons gegevens.

 

Let op wat je deelt op de website en in social media!

Ik vindt jouw privacy belangrijk. Er zijn plekken waar ik op geen enkele wijze invloed kan hebben op het beschermen van jouw privacy en wijzen je er daarom graag op om je hiervan bewust te maken! Wees er bewust van dat alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals reacties op mijn blogs, in de chat tijdens onze Webinars of op mijn social media – mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten ons. Ik houdt mij niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

 

Wijzigingen in dit Privacy Statement

Eventuele wijzigingen van mijn website kan leiden tot wijzigingen in dit Privacy Statement. Ik raad je daarom aan dit Privacy Statement regelmatig nog eens te lezen.

Vragen over het Privacy Statement

We houden dit Privacy Statement up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacy wetgeving. Heb je vragen? Stuur dan een email naar info@engelenkrachtcentrum.nl en zet “privacy statement” in de onderwerp regel van je email.

Engelen kracht centrum

Sherry’s light samen stralen

Mascha Narold

Zuidersteeg 2 C 1441 BD Purmerend

info@engelenkrachtcentrum.nl